Privacybeleid

[ Privacybeleid ]
Laatste update: 1 januari 2022

In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we werken met het verzamelen, gebruiken, delen en beschermen van informatie met betrekking tot onze mobiele services en website die worden aangeboden op of in verband met ARBA-services (gezamenlijk de "Service"), en uw keuzes over het verzamelen en gebruiken van uw informatie.

Door onze Service te gebruiken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat we u een platform bieden om inhoud, inclusief foto's, opmerkingen en ander materiaal ("Gebruikersinhoud") op de Service te plaatsen en om Gebruikersinhoud openbaar te delen. Dit betekent dat andere Gebruikers uw Gebruikersinhoud die u via de Service openbaar maakt, kunnen zoeken, zien, gebruiken of delen, in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden.

Ons beleid is van toepassing op alle gebruikers die toegang hebben tot de Service ("Gebruikers").

1. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

We verzamelen de volgende soorten informatie.

Informatie die u ons rechtstreeks verstrekt:

Uw gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich aanmeldt voor een ARBA-account.
Profielinformatie die u verstrekt voor uw gebruikersprofiel (bijvoorbeeld voor- en achternaam, foto, telefoonnummer). Deze informatie stelt ons in staat om u of anderen te helpen "gevonden" te worden op ARBA.
Gebruikersinhoud (bijv. de details van uw voertuigen, inclusief VIN, foto's, video, opmerkingen en ander materiaal) die u op de Service plaatst.
Communicatie tussen u en ARBA. We kunnen u bijvoorbeeld Service-gerelateerde e-mails sturen (bijv. accountverificatie, wijzigingen/updates van functies van de Service, technische en beveiligingskennisgevingen). Houd er rekening mee dat u zich niet kunt afmelden voor servicegerelateerde e-mails.

Analytics-informatie:

We gebruiken analysetools van derden om ons te helpen het verkeer en gebruikstrends voor de Service te meten. Deze tools verzamelen informatie die door uw apparaat of onze Service wordt verzonden, inclusief de webpagina's die u bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van de Service. We verzamelen en gebruiken deze analytische informatie met analytische informatie van andere gebruikers, zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een ​​bepaalde individuele gebruiker te identificeren.

Cookies en vergelijkbare technologieën:

Wanneer u de Service bezoekt, kunnen we cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, webbakens en lokale opslag gebruiken om informatie te verzamelen over hoe u ARBA gebruikt en om u functies te bieden.

Logbestand informatie:

Logbestandinformatie wordt automatisch gerapporteerd door uw browser telkens wanneer u een verzoek indient om toegang te krijgen tot (d.w.z. een bezoek aan) een webpagina of app. Het kan ook worden verstrekt wanneer de inhoud van de webpagina of app wordt gedownload naar uw browser of apparaat.
Wanneer u onze Service gebruikt, registreren onze servers automatisch bepaalde logbestandinformatie, waaronder uw webverzoek, Internet Protocol ("IP")-adres, browsertype, verwijzende / exit-pagina's en URL's, aantal klikken en hoe u omgaat met links op de Service, domeinnamen, bestemmingspagina's, bekeken pagina's en andere dergelijke informatie. We kunnen ook soortgelijke informatie verzamelen uit e-mails die naar onze gebruikers zijn verzonden, waarmee we kunnen volgen welke e-mails worden geopend en op welke links door ontvangers wordt geklikt. De informatie zorgt voor een nauwkeurigere rapportage en verbetering van de Service.

Apparaat-ID's:

Wanneer u een mobiel apparaat zoals een tablet of telefoon gebruikt om toegang te krijgen tot onze Service, kunnen we een of meer "apparaat-ID's" openen, verzamelen, bewaken, opslaan op uw apparaat en/of op afstand opslaan. Apparaat-ID's zijn kleine gegevensbestanden of vergelijkbare gegevensstructuren die zijn opgeslagen op of zijn gekoppeld aan uw mobiele apparaat en die uw mobiele apparaat op unieke wijze identificeren. Een apparaat-ID kan gegevens zijn die zijn opgeslagen in verband met de apparaathardware, gegevens die zijn opgeslagen in verband met het besturingssysteem van het apparaat of andere software, of gegevens die door ARBA naar het apparaat zijn verzonden.
Een apparaat-ID kan informatie aan ons of aan een externe partner leveren over hoe u door de Service bladert en deze gebruikt en kan ons of anderen helpen om rapporten of gepersonaliseerde inhoud en advertenties te leveren. Sommige functies van de Service werken mogelijk niet correct als het gebruik of de beschikbaarheid van apparaat-ID's wordt belemmerd of uitgeschakeld.

Metagegevens:

1. Metadata zijn meestal technische gegevens die zijn gekoppeld aan Gebruikersinhoud. Metadata kan bijvoorbeeld beschrijven hoe, wanneer en door wie een stuk Gebruikersinhoud is verzameld en hoe die inhoud is opgemaakt.

2. HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN?

Naast enkele van de specifieke toepassingen van informatie die we in dit privacybeleid beschrijven, kunnen we informatie die we ontvangen gebruiken om:

u helpen efficiënt toegang te krijgen tot uw informatie nadat u zich hebt aangemeld;
informatie onthouden, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de Dienst bezoekt;
u en anderen gepersonaliseerde inhoud en informatie verstrekken, waaronder online advertenties of andere vormen van marketing;
het leveren, verbeteren, testen en bewaken van de effectiviteit van onze Service;
nieuwe producten en functies ontwikkelen en testen;
meet statistieken zoals het totale aantal bezoekers, verkeer en demografische patronen;
technologische problemen diagnosticeren of oplossen;
update automatisch de ARBA-applicatie op uw apparaat;
Gebruikersinhoud kan worden gebruikt om te promoten de Service zonder uw toestemming, zoals vermeld in onze Gebruiksvoorwaarden.

3. DELEN VAN UW INFORMATIE

Partijen met wie wij uw gegevens kunnen delen:

We kunnen uw informatie en informatie van tools zoals cookies, logbestanden en apparaat-ID's en locatiegegevens delen met externe organisaties die ons helpen de Service aan u te leveren ("Serviceproviders"). Onze serviceproviders krijgen toegang tot uw informatie zoals redelijkerwijs nodig is om de service te leveren onder redelijke vertrouwelijkheidsvoorwaarden.
We kunnen delen van gegevens verwijderen die u kunnen identificeren en geanonimiseerde gegevens delen met andere partijen. We kunnen uw informatie ook combineren met andere informatie op een manier dat deze niet langer aan u is gekoppeld en die geaggregeerde informatie delen.

Partijen met wie u ervoor kunt kiezen om uw Gebruikersinhoud te delen:

Alle informatie of inhoud die u vrijwillig bekendmaakt om op de Service te plaatsen, zoals Gebruikersinhoud, wordt beschikbaar voor het publiek, zoals bepaald door alle toepasselijke privacy-instellingen die u instelt. Om uw privacy-instellingen op de Service te wijzigen, wijzigt u uw profielinstelling. Zodra u Gebruikersinhoud hebt gedeeld of openbaar hebt gemaakt, kan die Gebruikersinhoud opnieuw worden gedeeld door anderen.
Als u informatie verwijdert die u op de Service hebt geplaatst, kunnen kopieën zichtbaar blijven op de gecachte en gearchiveerde pagina's van de Service.

Wat gebeurt er bij een controlewijziging:

Als we ARBA of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of anderszins overdragen aan een andere organisatie (bijvoorbeeld in het kader van een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, liquidatie), uw informatie zoals naam en e-mailadres, Gebruiker Inhoud en alle andere informatie die via de Service wordt verzameld, kunnen deel uitmaken van de items die worden verkocht of overgedragen. U blijft eigenaar van uw Gebruikersinhoud. De koper of verkrijger zal de toezeggingen die we in dit privacybeleid hebben gedaan, moeten nakomen.

Reageren op juridische verzoeken en schade voorkomen:

We kunnen uw informatie openen, bewaren en delen in reactie op een juridisch verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) als we te goeder trouw geloven dat de wet ons daartoe verplicht. We kunnen ook toegang krijgen tot informatie, deze bewaren en delen wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om: fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken; om onszelf, u en anderen te beschermen, ook als onderdeel van onderzoeken; en om de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. Informatie die we over u ontvangen, kan voor een langere periode worden geopend, verwerkt en bewaard wanneer deze het onderwerp is van een wettelijk verzoek of verplichting, overheidsonderzoek of onderzoeken naar mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of anderszins om schade te voorkomen.

4. HOE WE UW INFORMATIE OPSLAAN?

Opslag en verwerking:

Uw informatie die via de Service wordt verzameld, kan worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of een ander land waar ARBA faciliteiten heeft.
ARBA kan informatie die we over u verzamelen, inclusief persoonlijke informatie over de grenzen heen en vanuit uw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld overdragen. Als u zich in de Europese Unie of andere regio's bevindt met wetten die het verzamelen en gebruiken van gegevens regelen, houd er dan rekening mee dat we informatie, inclusief persoonlijke informatie, kunnen overdragen naar een land en rechtsgebied dat niet dezelfde gegevensbeschermingswetten heeft als uw rechtsgebied.
Door u te registreren voor en gebruik te maken van de Dienst stemt u in met de overdracht van informatie naar Nederland of naar een ander land waarin ARBA faciliteiten onderhoudt en met het gebruik en de openbaarmaking van informatie over u zoals beschreven in dit Privacybeleid.
We gebruiken commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen om de via de Service verzamelde informatie veilig te houden en nemen redelijke stappen (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw account. ARBA kan echter niet de veiligheid garanderen van informatie die u naar ARBA verzendt of garanderen dat informatie op de Service niet kan worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd.
Doe alsjeblieft je deel om ons te helpen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en accountgegevens en voor het controleren van de toegang tot e-mails tussen u en ARBA. Uw privacy-instellingen kunnen ook worden beïnvloed door wijzigingen die de sociale-mediadiensten die u met ARBA verbindt, aan hun diensten aanbrengen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of beveiligingsmaatregelen van een andere organisatie.

5. UW KEUZES OVER UW INFORMATIE

Uw accountgegevens en profiel-/privacyinstellingen:

Werk uw account op elk gewenst moment bij door in te loggen en uw profielinstellingen te wijzigen.
Meer informatie over het controleren of wijzigen van uw accountgegevens.

Hoe lang we uw gebruikersinhoud bewaren:

Na beëindiging of deactivering van uw account kan ARBA informatie (inclusief uw profielinformatie) en gebruikersinhoud gedurende een commercieel redelijke tijd bewaren voor back-up, archivering en/of auditdoeleinden.
Als u uw account wilt verwijderen, gaat u naar het scherm Profiel bewerken en klikt u op Verwijderen. Je profiel, auto's, tijdschriften en volgers worden permanent verwijderd.

6. PRIVACY VAN KINDEREN

ARBA verzamelt of vraagt ​​niet bewust informatie van personen onder de 13 jaar en staat dergelijke personen niet bewust toe zich te registreren voor de Service. De Service en de inhoud ervan zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. In het geval dat we ontdekken dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder ouderlijke toestemming, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op.

7. ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden toegepast door websites of services die zijn gelinkt naar of van onze Service, inclusief de informatie of inhoud die daarin is opgenomen. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze Service naar een andere website of service te gaan, ons Privacybeleid niet van toepassing is op die websites of services van derden. Uw browsen en interactie op websites of diensten van derden, inclusief die met een link op onze website, zijn onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die derde partij. Bovendien stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn en geen controle hebben over derden die u machtigt om toegang te krijgen tot uw Gebruikersinhoud. Als u een website of service van derden gebruikt en u hen toegang geeft tot uw Gebruikersinhoud, doet u dit op eigen risico.

8. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER EEN OVERLEDEN GEBRUIKER?

Neem bij overlijden van een ARBA-gebruiker contact met ons op. We zullen onze communicatie gewoonlijk via e-mail voeren; als we andere informatie nodig hebben, nemen we contact met u op via het e-mailadres dat u in uw verzoek hebt opgegeven.

9. HOE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de service, zoek dan het juiste ondersteuningskanaal om contact met ons op te nemen.

10. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

ARBA kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken, dus bekijk het regelmatig. We kunnen u, afhankelijk van de omstandigheden, aanvullende vormen van kennisgeving van wijzigingen of updates verstrekken. Als u ARBA of de Service blijft gebruiken na een wijziging van dit privacybeleid, betekent dit dat u akkoord gaat met een dergelijke wijziging.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen die zijn voorzien onder de AVG?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen en te wissen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens en deze te beperken. Dit bevat:

het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens voor direct marketing, dat u kunt uitoefenen door gebruik te maken van de link "uitschrijven" in dergelijke marketingcommunicatie; en
het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens wanneer we een taak van algemeen belang uitvoeren of onze legitieme belangen of die van een derde partij nastreven. U kunt dit recht uitoefenen op ARBA.
het recht om al uw gegevens te wissen, dat u kunt uitoefenen door uw ARBA-account te verwijderen. Er zijn drie opties beschikbaar:
1) Verwijder uw account via de app (Ga naar het scherm “Gebruikersprofiel” tik op "Bewerken", scroll naar beneden en tik op de knop "VERWIJDEREN").
2) Gebruikers die geautoriseerd zijn voor de ARBA-app met Facebook kunnen een verzoek indienen om hun account te verwijderen door naar hun Facebook-profiel te gaan en op de knop Verzoek verzenden te klikken op de pagina Instellingen en privacy > Instellingen > Apps en websites.
3) Neem contact met ons op en vraag per e-mail een accountverwijdering aan.

Wanneer u uw account verwijdert, worden uw profiel, voertuigen, alle voertuiggerelateerde records, media-inhoud, opmerkingen en vind-ik-leuks permanent verwijderd. Na 30 dagen na uw verzoek om accountverwijdering, wordt uw account permanent verwijderd. Het kan tot 90 dagen duren om het verwijderingsproces te voltooien nadat het is begonnen. Kopieën van uw inhoud kunnen na de 90 dagen in de back-upopslag blijven staan ​​die we gebruiken om te herstellen in geval van gegevensverlies.

Neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van ARBA International B.V.: [email protected]