ARBA

Gebruiksvoorwaarden voor gebruikers

Laatste update: 1 januari 2022
De huidige 'Gebruikersvoorwaarden' zijn van toepassing op de relaties tussen ARBA en de Gebruikers.

Door onze Service binnen te gaan en / of te registreren, geeft u toestemming en accepteert u de volgende voorwaarden:

Identiteit van ARBA

ARBA International B.V. opererend onder de naam 'ARBA':

Adres hoofdvestiging en correspondentieadres:

Van Heuven Goedhartlaan 13D,
1181 LE Amstelveen
The Netherlands
VAT: NL 857211237B01
KVK: 67880657

Basisvoorwaarden

1. U moet minimaal 16 jaar oud zijn om de Service te gebruiken.

2. U mag via de Dienst geen gewelddadige, naakte, gedeeltelijk naakte, discriminerende, onwettige, inbreukmakende, haatdragende, pornografische of seksueel suggestieve foto's of andere inhoud plaatsen.

3. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account en u gaat ermee akkoord dat u uw account, volgers, gebruikersnaam of accountrechten niet zult verkopen, overdragen, licentiëren of toewijzen. Met uitzondering van mensen of bedrijven die uitdrukkelijk gemachtigd zijn om namens hun werkgevers of klanten accounts aan te maken, verbiedt ARBA het aanmaken van en gaat u ermee akkoord dat u voor niemand anders dan uzelf een account zult aanmaken. U verklaart ook dat alle informatie die u verstrekt of verstrekt aan ARBA bij registratie en op alle andere momenten waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn en u stemt ermee in uw informatie zo nodig bij te werken om de waarheid en nauwkeurigheid te behouden.

4. U gaat ermee akkoord dat u de aanmeldingsgegevens van andere ARBA-gebruikers niet zult vragen, verzamelen of gebruiken.

5. U bent verantwoordelijk voor het geheim en veilig houden van uw wachtwoord.

6. U mag mensen of entiteiten niet belasteren, stalken, pesten, misbruiken, lastigvallen, bedreigen, nabootsen of intimideren en u mag geen privé- of vertrouwelijke informatie plaatsen via de Service, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcardgegevens of die van iemand anders, sociale zekerheid of alternatieve nationale identiteitsnummers, niet-openbare telefoonnummers of niet-openbare e-mailadressen.

7. U mag de Service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U stemt ermee in om te voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften (bijvoorbeeld federaal, staat, lokaal en provinciaal) die van toepassing zijn op uw gebruik van de Service en uw Inhoud (hieronder gedefinieerd), inclusief maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten.

8. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag en alle gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, afbeeldingen, afbeeldingen, foto's, profielen, auteurschap, links en andere inhoud of materialen (gezamenlijk "Inhoud") die u indient, plaatsen of weergeven op of via de Service.

9. U mag de service niet wijzigen, aanpassen, aanpassen of wijzigen of een andere website wijzigen, aanpassen of wijzigen om ten onrechte te impliceren dat deze is gekoppeld aan de service of ARBA.

10. U mag geen ongewenste e-mail, opmerkingen, likes of andere vormen van commerciële of intimiderende communicatie (a / k / a "spam") maken of indienen voor ARBA-gebruikers.

11. U mag geen domeinnamen of web-URL's gebruiken in uw gebruikersnaam zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARBA.

12. U mag de Service of servers of netwerken die op de Service zijn aangesloten niet verstoren of verstoren, ook niet door het verzenden van wormen, virussen, spyware, malware of enige andere code van destructieve of storende aard. U mag geen inhoud of code injecteren of anderszins de manier wijzigen of interfereren met de manier waarop een ARBA-pagina wordt weergegeven of weergegeven in de browser of het apparaat van een gebruiker.

13. U mag geen accounts bij de Service aanmaken op ongeoorloofde wijze, inclusief maar niet beperkt tot, door gebruik te maken van een geautomatiseerd apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.

14. U mag niet proberen te voorkomen dat een andere gebruiker de Service gebruikt of ervan geniet en u mag schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of andere ARBA-voorwaarden niet aanmoedigen of vergemakkelijken.

15. Overtreding van deze gebruiksvoorwaarden kan, naar eigen goeddunken van ARBA, resulteren in de beëindiging van uw ARBA-account. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat ARBA niet verantwoordelijk kan en zal zijn voor de inhoud die op de service is geplaatst en u gebruikt de service op eigen risico. Als u de letter of de geest van deze gebruiksvoorwaarden schendt of anderszins een risico of mogelijke juridische blootstelling voor ARBA creëert, kunnen we stoppen met het leveren van de hele of een deel van de service aan u.

Algemene voorwaarden 1. We behouden ons het recht voor om de Service of uw toegang tot de Service om welke reden dan ook te wijzigen of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens u. U kunt uw ARBA-account verwijderen door u aan te melden bij de Service en de knop "Uw profiel verwijderen" te selecteren op het profielscherm van de gebruiker. Als we uw toegang tot de Service beëindigen of als u het bovenstaande formulier gebruikt om uw account te deactiveren, zijn uw foto's, opmerkingen, vind-ik-leuks, vriendschappen en alle andere gegevens niet langer toegankelijk via uw account (gebruikers kunnen bijvoorbeeld niet navigeer naar uw gebruikersnaam en bekijk uw foto's), maar die materialen en gegevens kunnen blijven bestaan en verschijnen binnen de Service (bijvoorbeeld als uw inhoud opnieuw is gedeeld door anderen).

2. Bij beëindiging vervallen alle licenties en andere rechten die u in deze gebruiksvoorwaarden worden verleend.

3. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze gebruiksvoorwaarden ("bijgewerkte voorwaarden") van tijd tot tijd te wijzigen. Tenzij we om juridische of administratieve redenen een wijziging aanbrengen, zullen we een redelijke voorafgaande kennisgeving geven voordat de bijgewerkte voorwaarden van kracht worden. U gaat ermee akkoord dat we u op de hoogte kunnen stellen van de bijgewerkte voorwaarden door deze op de dienst te plaatsen en dat uw gebruik van de dienst na de ingangsdatum van de bijgewerkte voorwaarden (of het deelnemen aan ander gedrag zoals we redelijkerwijs kunnen specificeren) uw instemming vormt met de bijgewerkte voorwaarden. Daarom moet u deze gebruiksvoorwaarden en eventuele bijgewerkte voorwaarden lezen voordat u de service gebruikt. De bijgewerkte voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing, of op een latere datum die kan worden gespecificeerd in de bijgewerkte voorwaarden, en zijn vanaf dat moment van toepassing op uw gebruik van de dienst. Deze gebruiksvoorwaarden regelen alle geschillen die ontstaan vóór de ingangsdatum van de bijgewerkte voorwaarden.

4. We behouden ons het recht voor om om het even welke reden op elk moment de toegang tot de service te weigeren.

5. We behouden ons het recht voor om het verlies van een gebruikersnaam om welke reden dan ook te forceren.

6. We kunnen, maar zijn niet verplicht, om inhoud of accounts die inhoud bevatten waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat we deze gebruiksvoorwaarden schenden, te verwijderen, bewerken, blokkeren en / of controleren.

7. U bent zelf verantwoordelijk voor uw interactie met andere gebruikers van de Service, zowel online als offline. U gaat ermee akkoord dat ARBA niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het gedrag van een gebruiker. ARBA behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen tussen u en andere gebruikers te controleren of erbij betrokken te raken. Oefen uw gezond verstand en uw gezond verstand bij interactie met anderen, ook wanneer u inhoud of persoonlijke of andere informatie indient of plaatst.

8. Er kunnen links zijn van de Service, of van communicatie die u van de Service ontvangt, naar websites of functies van derden. Er kunnen ook links zijn naar websites of functies van derden in afbeeldingen of opmerkingen binnen de Service. De Service bevat ook inhoud van derden die we niet beheren, onderhouden of onderschrijven. Functionaliteit op de Service kan ook interacties mogelijk maken tussen de Service en een website of functie van een derde partij, inclusief applicaties die de Service of uw profiel op de Service verbinden met een website of functie van een derde partij. De Service kan bijvoorbeeld een functie bevatten waarmee u Content van de Service of uw Content kunt delen met een derde partij, die openbaar kan worden geplaatst op de service of applicatie van die derde partij. Voor het gebruik van deze functionaliteit moet u zich doorgaans aanmelden bij uw account op de service van derden en u doet dit op eigen risico. ARBA heeft geen controle over deze webservices van derden of de inhoud ervan. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat ARBA op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. UW Correspondentie en zakelijke transacties met derde partijen die via de service zijn gevonden, staan uitsluitend tussen u en de derde partij. U kunt naar eigen goeddunken en absoluut risico kiezen om applicaties te gebruiken die de Service of uw profiel op de Service verbinden met een service van derden (elk, een "Applicatie") en een dergelijke Applicatie kan interageren met, verbinding maken met of verzamel en / of haal informatie van en naar uw serviceprofiel. Door dergelijke applicaties te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met het volgende: (i) als u een applicatie gebruikt om informatie te delen, stemt u ermee in dat informatie over uw profiel op de service wordt gedeeld; (ii) uw gebruik van een Applicatie kan ertoe leiden dat persoonlijk identificeerbare informatie openbaar wordt gemaakt en / of aan u wordt geassocieerd, zelfs als ARBA zelf dergelijke informatie niet heeft verstrekt; en (iii) uw gebruik van een Applicatie is voor uw eigen keuze en risico, en u houdt de ARBA-Partijen (hieronder gedefinieerd) onschadelijk voor activiteiten gerelateerd aan de Applicatie.

9. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle datakosten die u maakt door het gebruik van de service.

10. We verbieden het crawlen, schrapen, cachen of anderszins toegang krijgen tot inhoud op de Service via geautomatiseerde middelen, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersprofielen, tijdschriften, kanalen en foto's (behalve zoals mogelijk het resultaat is van standaard gebruikte zoekmachine-protocollen of gebruikte technologieën door een zoekmachine met uitdrukkelijke toestemming van ARBA).

Rechten

1. Om ervoor te zorgen dat we de gebruikersinhoud die u bijdraagt, beschikbaar stellen op de service om de service te gebruiken, op de markt te brengen en te promoten, hebben we het recht nodig om dergelijke gebruikersinhoud te gebruiken in overeenstemming met het onderwerp van deze overeenkomst. Door gebruikersinhoud bij te dragen aan de dienst of deze op de dienst te creëren, verleent u ons automatisch een onherroepelijk en eeuwigdurend (behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst), niet-exclusief, volledig betaald en royaltyvrij, overdraagbaar, sub- licentieerbaar, wereldwijde licentie door onszelf of met anderen, om te gebruiken, kopiëren, verspreiden, publiciteit te geven, publiciteit weer te geven, af te drukken, te publiceren, opnieuw uit te geven, uittreksel (geheel of gedeeltelijk), opnieuw te formatteren, te vertalen, aan te passen, te herzien en op te nemen in andere werken , die Gebruikersinhoud en alle werken die van die Gebruikersinhoud zijn afgeleid, in welke vorm van media-expressie dan ook, op de manier waarop de Service van tijd tot tijd het gebruik van Gebruikersinhoud toestaat, en om anderen in licentie te geven of toe te staan dit te doen. Deze licentie geeft ons ook het recht om die gebruikersinhoud in sublicentie te geven aan andere gebruikers om hun gebruik van die gebruikersinhoud toe te staan op de manier waarop de service van tijd tot tijd toestaat dat gebruikersinhoud wordt gebruikt. Gebruikersinhoud die u op of via de Service plaatst, onderhevig aan het Privacybeleid van de Service, hier beschikbaar Privacybeleid.

2. Een deel van de Service wordt ondersteund door advertentie-inkomsten en kan advertenties en promoties weergeven, en u stemt er hierbij mee in dat ARBA dergelijke advertenties en promoties op de Service of op, over of in samenhang met uw Inhoud mag plaatsen. De manier, wijze en omvang van dergelijke advertenties en promoties kunnen worden gewijzigd zonder specifieke kennisgeving aan u.

3. U erkent dat we betaalde diensten, gesponsorde inhoud of commerciële communicatie niet altijd als zodanig kunnen identificeren.

4. U verklaart en garandeert dat: (i) u eigenaar bent van de Inhoud die door u op of via de Service is gepost, of anderszins het recht heeft om de rechten en licenties te verlenen die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet; (ii) het plaatsen en gebruiken van uw inhoud op of via de service geen inbreuk maakt op, misbruik maakt van of inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en / of andere intellectuele eigendommen rechten; (iii) u stemt ermee in om alle royalty's, vergoedingen en alle andere gelden te betalen die u verschuldigd bent vanwege inhoud die u op of via de service plaatst; en (iv) u hebt het wettelijke recht en de capaciteit om deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan in uw rechtsgebied.

5. De Service bevat inhoud die eigendom is van of in licentie is gegeven door ARBA ("ARBA-inhoud"). ARBA Content wordt beschermd door copyright, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim en andere wetten, en, tussen jou en ARBA, bezit en behoudt ARBA alle rechten op de ARBA Content en de Service. U zult geen copyright-, handelsmerk-, servicemerk- of andere eigendomsrechtenvermeldingen die zijn opgenomen in of vergezeld gaan van de ARBA-inhoud verwijderen, wijzigen of verbergen en u zult geen afgeleide werken reproduceren, wijzigen, aanpassen, voorbereiden op basis van, uitvoeren, weergeven, publiceren, distribueren. , de ARBA-inhoud verzenden, uitzenden, verkopen, in licentie geven of anderszins exploiteren.

6. De naam en het logo van ARBA zijn handelsmerken van ARBA en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ARBA. Bovendien zijn alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en / of handelskleding van ARBA en mogen ze niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARBA.

7. Hoewel het de bedoeling van ARBA is dat de Service zoveel mogelijk beschikbaar is, zal het soms voorkomen dat de Service wordt onderbroken, inclusief maar niet beperkt tot gepland onderhoud of upgrades, voor noodreparaties of als gevolg van een storing in de telecommunicatie links en / of apparatuur. ARBA behoudt zich ook het recht voor om inhoud om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving van de service te verwijderen. Inhoud die van de Service is verwijderd, kan door ARBA worden opgeslagen, inclusief, maar niet beperkt tot, om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, maar kan mogelijk niet worden teruggehaald zonder een geldig gerechtelijk bevel. Daarom moedigt ARBA u aan om uw eigen back-up van uw inhoud te behouden. Met andere woorden, ARBA is geen back-upservice en u gaat ermee akkoord dat u niet op de service zult vertrouwen voor back-up of opslag van inhoud. ARBA is niet aansprakelijk jegens u voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Services of verlies van Inhoud. U erkent ook dat het internet onderhevig kan zijn aan inbreuken op de beveiliging en dat het indienen van inhoud of andere informatie mogelijk niet veilig is.

8. U stemt ermee in dat ARBA niet verantwoordelijk is voor en niet instemt met Inhoud die binnen de Service is geplaatst. ARBA heeft geen enkele verplichting om Content vooraf te screenen, bewaken, bewerken of verwijderen. Als uw inhoud deze gebruiksvoorwaarden schendt, bent u mogelijk wettelijk verantwoordelijk voor die inhoud.

9. Behalve zoals anderszins beschreven in het Privacybeleid van de Service, beschikbaar onder Privacybeleid, tussen u en ARBA, is alle Inhoud niet-vertrouwelijk en niet-eigendom en zijn wij niet aansprakelijk voor enig gebruik of openbaarmaking van Inhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw relatie met ARBA geen vertrouwelijke, fiduciaire of andere soort speciale relatie is, en dat uw beslissing om inhoud in te dienen ARBA niet in een positie plaatst die verschilt van de functie van leden van de algemeen publiek, ook met betrekking tot uw inhoud. Geen van uw inhoud is onderworpen aan enige vertrouwensverplichting van ARBA en ARBA is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van inhoud die u verstrekt.

10. Het is het beleid van ARBA om geen andere inhoud, informatie, ideeën, suggesties of ander materiaal te accepteren of in overweging te nemen dan degene die we specifiek hebben aangevraagd en waarop bepaalde specifieke voorwaarden en vereisten van toepassing kunnen zijn. Dit om misverstanden te voorkomen als uw ideeën vergelijkbaar zijn met die we hebben ontwikkeld of onafhankelijk ontwikkelen. ARBA accepteert dan ook geen ongevraagde materialen of ideeën en neemt geen verantwoordelijkheid voor materialen of ideeën die zo worden overgedragen. Als u, ondanks ons beleid, ervoor kiest om ons inhoud, informatie, ideeën, suggesties of ander materiaal te sturen, stemt u er verder mee in dat ARBA vrij is om dergelijke inhoud, informatie, ideeën, suggesties of ander materiaal te gebruiken voor welke doeleinden dan ook, inclusief, zonder beperking, het ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten, zonder enige aansprakelijkheid of betaling van welke aard dan ook aan u.

De definitieve verwijdering van uw account

Wanneer u uw account verwijdert, worden uw profiel, voertuigen, alle voertuiggerelateerde records, media-inhoud, opmerkingen en vind-ik-leuks permanent verwijderd.

Ga naar het scherm "Gebruikersprofiel" tik op "Bewerken", scroll naar beneden en tik op de knop "VERWIJDEREN". Na 30 dagen na uw verzoek om accountverwijdering, wordt uw account permanent verwijderd.

Het kan tot 90 dagen duren om het verwijderingsproces te voltooien nadat het is begonnen. Kopieën van uw inhoud kunnen na de 90 dagen in de back-upopslag blijven staan die we gebruiken om te herstellen in geval van gegevensverlies.

Gebruikers die zijn geautoriseerd voor de ARBA-app met Facebook, kunnen een verzoek indienen om het account te verwijderen door naar hun Facebook-profiel te gaan en op de knop Verzoek verzenden op de pagina Instellingen en privacy > Instellingen > Apps en websites te klikken.

Abonnementen

Erkenning: Deze EULA wordt uitsluitend gesloten tussen ARBA International BV en de Eindgebruiker, en niet met Apple of Google, en ARBA International BV is als enige verantwoordelijk voor de Gelicentieerde Applicatie en Eindgebruikers voor de inhoud daarvan.

Onderhoud en ondersteuning: ARBA International is als enige verantwoordelijk voor het leveren van onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de gelicentieerde applicatie. Apple en Google hebben geen enkele verplichting om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie.

Productclaims: ARBA International BV is verantwoordelijk voor het afhandelen van claims van de eindgebruiker of een derde met betrekking tot de gelicentieerde applicatie of het bezit en / of gebruik van de gelicentieerde applicatie door de eindgebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot: (i ) vorderingen op het gebied van productaansprakelijkheid; (ii) elke bewering dat de Gelicentieerde Applicatie niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming, privacy of soortgelijke wetgeving, inclusief in verband met het gebruik van de HealthKit- en HomeKit-frameworks door onze gelicentieerde applicatie.


Wettelijke naleving: de eindgebruiker moet verklaren en garanderen dat (i) hij / zij zich niet bevindt in een land dat onderhevig is aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat “terroristen ondersteunt”; en (ii) hij / zij staat niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

Product 1: Uitbreidingspakketten

Elke gebruiker kan speciale uitbreidingspakketten voor elk van zijn auto's activeren, waarmee extra functies voor de boekhouding en analyse van voertuigkosten kunnen worden ontgrendeld.

Uitbreidingspakketten worden geleverd als interne verbruiksartikelen in-app-aankopen. Voor elk voertuig kan, afhankelijk van het merk, model en land, een andere set uitbreidingspakketten worden aangeboden. Elk pakket voor één voertuig kan slechts één keer worden geactiveerd.
De gebruiker kan maximaal 25 voertuigen maken, om een groot aantal voertuigen te beheren, moet de gebruiker contact opnemen met de ontwikkelaar om overeenstemming te bereiken over speciale voorwaarden.

Als de gebruiker een voertuig verwijdert met geactiveerde uitbreidingspakketten, worden deze samen met het voertuig verwijderd en kunnen ze niet worden hersteld.

Product 2: Premium voor bedrijven

ARBA Premium for Companies-abonnementen worden niet gerestitueerd. Als u uw Premium-abonnement opzegt, vervallen al uw Premium-functies aan het einde van uw betalingscyclus.

Betalingscyclus: 1 maand.

Als u uw Premium-abonnement opzegt en terugkeert naar een gratis Basic-account, behoudt u nog steeds uw profiel, connecties en andere gegevens. U verliest echter de toegang tot Premium-functies zoals Bedrijfsblog, Speciale aanbiedingen en Rolbeheer.

Elke gebruiker kan maximaal 5 actieve abonnementen hebben.

Opmerking: als u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode en deze vervolgens annuleert, komt u gedurende ten minste 12 maanden niet in aanmerking voor een nieuwe gratis proefperiode.

Om uw Premium-abonnement op een iOS te annuleren:

1. Start de App Store-app.
2. Klik op de knop Aanmelden of [Uw naam] rechtsonder.
3. Klik bovenaan op Informatie bekijken.
4. Log in met uw Apple ID, als daarom wordt gevraagd.
5. Ga op de resulterende pagina naar Abonnementen> Beheren.
6. Klik op Bewerken naast elk abonnement dat u wilt annuleren.

Om uw Premium-abonnement op Android te annuleren:

1. Open de Google Play Store op uw Android-telefoon of -tablet.
2. Controleer of u bent aangemeld bij het juiste Google-account.
3. Tik op Menu. Abonnementen.
4. Selecteer het abonnement dat u wilt annuleren.
5. Tik op Abonnement annuleren.
6. Volg de instructies.

Meer informatie over het opzeggen van uw Premium-abonnement:

1. Om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht voor de volgende factureringsperiode, moet u ten minste één dag vóór de factureringsdatum annuleren.
2. Annulering beëindigt de facturering en heft uw toegang tot alle Premium-functies aan het einde van uw huidige factureringscyclus.
3. Als u een abonnement, promotie of prijs had die niet langer wordt aangeboden, kunt u datzelfde abonnement of met de actieprijs niet opnieuw aanschaffen.
4. U kunt uw betaalmethode pas aan het einde van uw huidige betalingscyclus verwijderen.

Product 3: Kanaal voor motorclubs.

ARBA Channel for Motor Clubs-abonnementen worden niet gerestitueerd. Als u uw abonnement opzegt, vervallen al uw Motor Club-functies aan het einde van uw betalingscyclus.

Betalingscyclus: 1 maand.

Als u uw Motor Club-abonnement opzegt en terugkeert naar een gratis regulier kanaal, behoudt u nog steeds uw profiel, connecties en andere gegevens. U verliest echter de toegang tot Premium-functies, zoals het maken van nieuwe evenementen, Event Chat, Live Sharing Location, Rolbeheer.

Opmerking: als u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode en deze vervolgens annuleert, komt u gedurende ten minste 12 maanden niet in aanmerking voor een nieuwe gratis proefperiode.

Om uw Motor Club-abonnement op een iOS op te zeggen:

1. Start de App Store-app.
2. Klik op de knop Aanmelden of [Uw naam] rechtsonder.
3. Klik bovenaan op Informatie bekijken.
4. Log in met uw Apple ID, als daarom wordt gevraagd.
5. Ga op de resulterende pagina naar Abonnementen> Beheren.
6. Klik op Bewerken naast elk abonnement dat u wilt annuleren.

Om uw Motor Club-abonnement op Android te annuleren:

1. Open de Google Play Store op uw Android-telefoon of -tablet.
2. Controleer of u bent aangemeld bij het juiste Google-account.
3. Tik op Menu. Abonnementen.
4. Selecteer het abonnement dat u wilt annuleren.
5. Tik op Abonnement annuleren.
6. Volg de instructies.

Meer informatie over het opzeggen van uw Motor Club-abonnement:

1. Om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht voor de volgende factureringsperiode, moet u ten minste één dag vóór de factuurdatum annuleren.
2. Annulering beëindigt de facturering en heft uw toegang tot alle Motor Club-functies aan het einde van uw huidige factureringscyclus.
3. Als u een abonnement, promotie of prijs had die niet langer wordt aangeboden, kunt u datzelfde abonnement of met de actieprijs niet opnieuw aanschaffen.
4. U kunt uw betaalmethode pas aan het einde van uw huidige betalingscyclus verwijderen.

Product 4: Oplossingen voor bedrijven
onafhankelijke autogarages die service verlenen aan voertuigonderhoud.

Abonnementen op ARBA-tools voor bedrijven kunnen niet worden gerestitueerd. Als u uw abonnement opzegt, vervallen al uw functies aan het einde van uw factureringscyclus.

Factureringscyclus: 1 jaar.

Als u uw abonnement opzegt en terugkeert naar een gratis Basic-account, behoudt u nog steeds uw profiel, verbindingen en andere gegevens. U verliest echter de toegang tot functies zoals afsprakenbeheer, chat "stel een vraag", het uploaden van facturen, indicatoren en aanbevelingen aan uw klanten.