ARBA

Gebruiksvoorwaarden voor gebruikers

Laatste update: 1 juli 2020
De huidige 'Gebruikersvoorwaarden' zijn van toepassing op de relaties tussen ARBA en de Gebruikers.

Door onze Service binnen te gaan en / of te registreren, geeft u toestemming en accepteert u de volgende voorwaarden:

Identiteit van ARBA

ARBA International B.V. opererend onder de naam 'ARBA':

Adres hoofdvestiging en correspondentieadres:

Van Heuven Goedhartlaan 13D,
1181 LE Amstelveen
The Netherlands
VAT: NL 857211237B01
KVK: 67880657

Basisvoorwaarden

1. U moet minimaal 16 jaar oud zijn om de Service te gebruiken.

2. U mag via de Dienst geen gewelddadige, naakte, gedeeltelijk naakte, discriminerende, onwettige, inbreukmakende, haatdragende, pornografische of seksueel suggestieve foto's of andere inhoud plaatsen.

3. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account en u gaat ermee akkoord dat u uw account, volgers, gebruikersnaam of accountrechten niet zult verkopen, overdragen, licentiëren of toewijzen. Met uitzondering van mensen of bedrijven die uitdrukkelijk gemachtigd zijn om namens hun werkgevers of klanten accounts aan te maken, verbiedt ARBA het aanmaken van en gaat u ermee akkoord dat u voor niemand anders dan uzelf een account zult aanmaken. U verklaart ook dat alle informatie die u verstrekt of verstrekt aan ARBA bij registratie en op alle andere momenten waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn en u stemt ermee in uw informatie zo nodig bij te werken om de waarheid en nauwkeurigheid te behouden.

4. U gaat ermee akkoord dat u de aanmeldingsgegevens van andere ARBA-gebruikers niet zult vragen, verzamelen of gebruiken.

5. U bent verantwoordelijk voor het geheim en veilig houden van uw wachtwoord.

6. U mag mensen of entiteiten niet belasteren, stalken, pesten, misbruiken, lastigvallen, bedreigen, nabootsen of intimideren en u mag geen privé- of vertrouwelijke informatie plaatsen via de Service, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcardgegevens of die van iemand anders, sociale zekerheid of alternatieve nationale identiteitsnummers, niet-openbare telefoonnummers of niet-openbare e-mailadressen.

7. U mag de Service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U stemt ermee in om te voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften (bijvoorbeeld federaal, staat, lokaal en provinciaal) die van toepassing zijn op uw gebruik van de Service en uw Inhoud (hieronder gedefinieerd), inclusief maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten.

8. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag en alle gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, afbeeldingen, afbeeldingen, foto's, profielen, auteurschap, links en andere inhoud of materialen (gezamenlijk "Inhoud") die u indient, plaatsen of weergeven op of via de Service.

9. U mag de service niet wijzigen, aanpassen, aanpassen of wijzigen of een andere website wijzigen, aanpassen of wijzigen om ten onrechte te impliceren dat deze is gekoppeld aan de service of ARBA.

10. U mag geen ongewenste e-mail, opmerkingen, likes of andere vormen van commerciële of intimiderende communicatie (a / k / a "spam") maken of indienen voor ARBA-gebruikers.

11. U mag geen domeinnamen of web-URL's gebruiken in uw gebruikersnaam zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARBA.

12. U mag de Service of servers of netwerken die op de Service zijn aangesloten niet verstoren of verstoren, ook niet door het verzenden van wormen, virussen, spyware, malware of enige andere code van destructieve of storende aard. U mag geen inhoud of code injecteren of anderszins de manier wijzigen of interfereren met de manier waarop een ARBA-pagina wordt weergegeven of weergegeven in de browser of het apparaat van een gebruiker.

13. U mag geen accounts bij de Service aanmaken op ongeoorloofde wijze, inclusief maar niet beperkt tot, door gebruik te maken van een geautomatiseerd apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.

14. U mag niet proberen te voorkomen dat een andere gebruiker de Service gebruikt of ervan geniet en u mag schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of andere ARBA-voorwaarden niet aanmoedigen of vergemakkelijken.

15. Overtreding van deze gebruiksvoorwaarden kan, naar eigen goeddunken van ARBA, resulteren in de beëindiging van uw ARBA-account. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat ARBA niet verantwoordelijk kan en zal zijn voor de inhoud die op de service is geplaatst en u gebruikt de service op eigen risico. Als u de letter of de geest van deze gebruiksvoorwaarden schendt of anderszins een risico of mogelijke juridische blootstelling voor ARBA creëert, kunnen we stoppen met het leveren van de hele of een deel van de service aan u.

Algemene voorwaarden 1. We behouden ons het recht voor om de Service of uw toegang tot de Service om welke reden dan ook te wijzigen of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens u. U kunt uw ARBA-account verwijderen door u aan te melden bij de Service en de knop "Uw profiel verwijderen" te selecteren op het profielscherm van de gebruiker. Als we uw toegang tot de Service beëindigen of als u het bovenstaande formulier gebruikt om uw account te deactiveren, zijn uw foto's, opmerkingen, vind-ik-leuks, vriendschappen en alle andere gegevens niet langer toegankelijk via uw account (gebruikers kunnen bijvoorbeeld niet navigeer naar uw gebruikersnaam en bekijk uw foto's), maar die materialen en gegevens kunnen blijven bestaan en verschijnen binnen de Service (bijvoorbeeld als uw inhoud opnieuw is gedeeld door anderen).

2. Bij beëindiging vervallen alle licenties en andere rechten die u in deze gebruiksvoorwaarden worden verleend.

3. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze gebruiksvoorwaarden ("bijgewerkte voorwaarden") van tijd tot tijd te wijzigen. Tenzij we om juridische of administratieve redenen een wijziging aanbrengen, zullen we een redelijke voorafgaande kennisgeving geven voordat de bijgewerkte voorwaarden van kracht worden. U gaat ermee akkoord dat we u op de hoogte kunnen stellen van de bijgewerkte voorwaarden door deze op de dienst te plaatsen en dat uw gebruik van de dienst na de ingangsdatum van de bijgewerkte voorwaarden (of het deelnemen aan ander gedrag zoals we redelijkerwijs kunnen specificeren) uw instemming vormt met de bijgewerkte voorwaarden. Daarom moet u deze gebruiksvoorwaarden en eventuele bijgewerkte voorwaarden lezen voordat u de service gebruikt. De bijgewerkte voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing, of op een latere datum die kan worden gespecificeerd in de bijgewerkte voorwaarden, en zijn vanaf dat moment van toepassing op uw gebruik van de dienst. Deze gebruiksvoorwaarden regelen alle geschillen die ontstaan vóór de ingangsdatum van de bijgewerkte voorwaarden.

4. We behouden ons het recht voor om om het even welke reden op elk moment de toegang tot de service te weigeren.

5. We behouden ons het recht voor om het verlies van een gebruikersnaam om welke reden dan ook te forceren.

6. We kunnen, maar zijn niet verplicht, om inhoud of accounts die inhoud bevatten waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat we deze gebruiksvoorwaarden schenden, te verwijderen, bewerken, blokkeren en / of controleren.

7. U bent zelf verantwoordelijk voor uw interactie met andere gebruikers van de Service, zowel online als offline. U gaat ermee akkoord dat ARBA niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het gedrag van een gebruiker. ARBA behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen tussen u en andere gebruikers te controleren of erbij betrokken te raken. Oefen uw gezond verstand en uw gezond verstand bij interactie met anderen, ook wanneer u inhoud of persoonlijke of andere informatie indient of plaatst.

8. Er kunnen links zijn van de Service, of van communicatie die u van de Service ontvangt, naar websites of functies van derden. Er kunnen ook links zijn naar websites of functies van derden in afbeeldingen of opmerkingen binnen de Service. De Service bevat ook inhoud van derden die we niet beheren, onderhouden of onderschrijven. Functionaliteit op de Service kan ook interacties mogelijk maken tussen de Service en een website of functie van een derde partij, inclusief applicaties die de Service of uw profiel op de Service verbinden met een website of functie van een derde partij. De Service kan bijvoorbeeld een functie bevatten waarmee u Content van de Service of uw Content kunt delen met een derde partij, die openbaar kan worden geplaatst op de service of applicatie van die derde partij. Voor het gebruik van deze functionaliteit moet u zich doorgaans aanmelden bij uw account op de service van derden en u doet dit op eigen risico. ARBA heeft geen controle over deze webservices van derden of de inhoud ervan. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat ARBA op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. UW Correspondentie en zakelijke transacties met derde partijen die via de service zijn gevonden, staan uitsluitend tussen u en de derde partij. U kunt naar eigen goeddunken en absoluut risico kiezen om applicaties te gebruiken die de Service of uw profiel op de Service verbinden met een service van derden (elk, een "Applicatie") en een dergelijke Applicatie kan interageren met, verbinding maken met of verzamel en / of haal informatie van en naar uw serviceprofiel. Door dergelijke applicaties te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met het volgende: (i) als u een applicatie gebruikt om informatie te delen, stemt u ermee in dat informatie over uw profiel op de service wordt gedeeld; (ii) uw gebruik van een Applicatie kan ertoe leiden dat persoonlijk identificeerbare informatie openbaar wordt gemaakt en / of aan u wordt geassocieerd, zelfs als ARBA zelf dergelijke informatie niet heeft verstrekt; en (iii) uw gebruik van een Applicatie is voor uw eigen keuze en risico, en u houdt de ARBA-Partijen (hieronder gedefinieerd) onschadelijk voor activiteiten gerelateerd aan de Applicatie.

9. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle datakosten die u maakt door het gebruik van de service.

10. We verbieden het crawlen, schrapen, cachen of anderszins toegang krijgen tot inhoud op de Service via geautomatiseerde middelen, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersprofielen, tijdschriften, kanalen en foto's (behalve zoals mogelijk het resultaat is van standaard gebruikte zoekmachine-protocollen of gebruikte technologieën door een zoekmachine met uitdrukkelijke toestemming van ARBA).

Rechten

1. Om ervoor te zorgen dat we de gebruikersinhoud die u bijdraagt, beschikbaar stellen op de service om de service te gebruiken, op de markt te brengen en te promoten, hebben we het recht nodig om dergelijke gebruikersinhoud te gebruiken in overeenstemming met het onderwerp van deze overeenkomst. Door gebruikersinhoud bij te dragen aan de dienst of deze op de dienst te creëren, verleent u ons automatisch een onherroepelijk en eeuwigdurend (behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst), niet-exclusief, volledig betaald en royaltyvrij, overdraagbaar, sub- licentieerbaar, wereldwijde licentie door onszelf of met anderen, om te gebruiken, kopiëren, verspreiden, publiciteit te geven, publiciteit weer te geven, af te drukken, te publiceren, opnieuw uit te geven, uittreksel (geheel of gedeeltelijk), opnieuw te formatteren, te vertalen, aan te passen, te herzien en op te nemen in andere werken , die Gebruikersinhoud en alle werken die van die Gebruikersinhoud zijn afgeleid, in welke vorm van media-expressie dan ook, op de manier waarop de Service van tijd tot tijd het gebruik van Gebruikersinhoud toestaat, en om anderen in licentie te geven of toe te staan dit te doen. Deze licentie geeft ons ook het recht om die gebruikersinhoud in sublicentie te geven aan andere gebruikers om hun gebruik van die gebruikersinhoud toe te staan op de manier waarop de service van tijd tot tijd toestaat dat gebruikersinhoud wordt gebruikt. Gebruikersinhoud die u op of via de Service plaatst, onderhevig aan het Privacybeleid van de Service, hier beschikbaar Privacybeleid.

2. Een deel van de Service wordt ondersteund door advertentie-inkomsten en kan advertenties en promoties weergeven, en u stemt er hierbij mee in dat ARBA dergelijke advertenties en promoties op de Service of op, over of in samenhang met uw Inhoud mag plaatsen. De manier, wijze en omvang van dergelijke advertenties en promoties kunnen worden gewijzigd zonder specifieke kennisgeving aan u.

3. U erkent dat we betaalde diensten, gesponsorde inhoud of commerciële communicatie niet altijd als zodanig kunnen identificeren.

4. U verklaart en garandeert dat: (i) u eigenaar bent van de Inhoud die door u op of via de Service is gepost, of anderszins het recht heeft om de rechten en licenties te verlenen die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet; (ii) het plaatsen en gebruiken van uw inhoud op of via de service geen inbreuk maakt op, misbruik maakt van of inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en / of andere intellectuele eigendommen rechten; (iii) u stemt ermee in om alle royalty's, vergoedingen en alle andere gelden te betalen die u verschuldigd bent vanwege inhoud die u op of via de service plaatst; en (iv) u hebt het wettelijke recht en de capaciteit om deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan in uw rechtsgebied.

5. De Service bevat inhoud die eigendom is van of in licentie is gegeven door ARBA ("ARBA-inhoud"). ARBA Content wordt beschermd door copyright, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim en andere wetten, en, tussen jou en ARBA, bezit en behoudt ARBA alle rechten op de ARBA Content en de Service. U zult geen copyright-, handelsmerk-, servicemerk- of andere eigendomsrechtenvermeldingen die zijn opgenomen in of vergezeld gaan van de ARBA-inhoud verwijderen, wijzigen of verbergen en u zult geen afgeleide werken reproduceren, wijzigen, aanpassen, voorbereiden op basis van, uitvoeren, weergeven, publiceren, distribueren. , de ARBA-inhoud verzenden, uitzenden, verkopen, in licentie geven of anderszins exploiteren.

6. De naam en het logo van ARBA zijn handelsmerken van ARBA en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ARBA. Bovendien zijn alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en / of handelskleding van ARBA en mogen ze niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARBA.

7. Hoewel het de bedoeling van ARBA is dat de Service zoveel mogelijk beschikbaar is, zal het soms voorkomen dat de Service wordt onderbroken, inclusief maar niet beperkt tot gepland onderhoud of upgrades, voor noodreparaties of als gevolg van een storing in de telecommunicatie links en / of apparatuur. ARBA behoudt zich ook het recht voor om inhoud om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving van de service te verwijderen. Inhoud die van de Service is verwijderd, kan door ARBA worden opgeslagen, inclusief, maar niet beperkt tot, om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, maar kan mogelijk niet worden teruggehaald zonder een geldig gerechtelijk bevel. Daarom moedigt ARBA u aan om uw eigen back-up van uw inhoud te behouden. Met andere woorden, ARBA is geen back-upservice en u gaat ermee akkoord dat u niet op de service zult vertrouwen voor back-up of opslag van inhoud. ARBA is niet aansprakelijk jegens u voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Services of verlies van Inhoud. U erkent ook dat het internet onderhevig kan zijn aan inbreuken op de beveiliging en dat het indienen van inhoud of andere informatie mogelijk niet veilig is.

8. U stemt ermee in dat ARBA niet verantwoordelijk is voor en niet instemt met Inhoud die binnen de Service is geplaatst. ARBA heeft geen enkele verplichting om Content vooraf te screenen, bewaken, bewerken of verwijderen. Als uw inhoud deze gebruiksvoorwaarden schendt, bent u mogelijk wettelijk verantwoordelijk voor die inhoud.

9. Behalve zoals anderszins beschreven in het Privacybeleid van de Service, beschikbaar onder Privacybeleid, tussen u en ARBA, is alle Inhoud niet-vertrouwelijk en niet-eigendom en zijn wij niet aansprakelijk voor enig gebruik of openbaarmaking van Inhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw relatie met ARBA geen vertrouwelijke, fiduciaire of andere soort speciale relatie is, en dat uw beslissing om inhoud in te dienen ARBA niet in een positie plaatst die verschilt van de functie van leden van de algemeen publiek, ook met betrekking tot uw inhoud. Geen van uw inhoud is onderworpen aan enige vertrouwensverplichting van ARBA en ARBA is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van inhoud die u verstrekt.

10. Het is het beleid van ARBA om geen andere inhoud, informatie, ideeën, suggesties of ander materiaal te accepteren of in overweging te nemen dan degene die we specifiek hebben aangevraagd en waarop bepaalde specifieke voorwaarden en vereisten van toepassing kunnen zijn. Dit om misverstanden te voorkomen als uw ideeën vergelijkbaar zijn met die we hebben ontwikkeld of onafhankelijk ontwikkelen. ARBA accepteert dan ook geen ongevraagde materialen of ideeën en neemt geen verantwoordelijkheid voor materialen of ideeën die zo worden overgedragen. Als u, ondanks ons beleid, ervoor kiest om ons inhoud, informatie, ideeën, suggesties of ander materiaal te sturen, stemt u er verder mee in dat ARBA vrij is om dergelijke inhoud, informatie, ideeën, suggesties of ander materiaal te gebruiken voor welke doeleinden dan ook, inclusief, zonder beperking, het ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten, zonder enige aansprakelijkheid of betaling van welke aard dan ook aan u.

Commerciële diensten

Service: de commerciële diensten en / of activiteiten die door ARBA aan de Gebruiker worden aangeboden, inclusief publicatie van het Aanbod, het vergemakkelijken van het sluiten van Overeenkomsten en het verzenden van Bestellingen naar het betreffende Bedrijf.

Aanbieding: het aanbod van producten en diensten aangeboden door het Bedrijf dat door de Gebruiker kan worden besteld via het Platform.

Bestelling: een door de gebruiker bij het bedrijf geplaatste bestelling via het platform met betrekking tot het door de gebruiker geselecteerde aanbod.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de gebruiker en het bedrijf met betrekking tot een bestelling en de levering of afhaling van de bestelling.

Platform: de websites en apps waarop de Dienst beschikbaar wordt gesteld.

Bedrijf: een bedrijf biedt aanbiedingen aan en gebruikt het platform voor het sluiten en betalen van de overeenkomsten.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden voor gebruikers zijn alleen van toepassing op de service. ARBA is niet verantwoordelijk voor het Bod. In voorkomend geval zijn de algemene voorwaarden van de vennootschap van toepassing op het aanbod.

2. Door het plaatsen van een bestelling sluit de gebruiker direct een overeenkomst met het bedrijf voor levering van het door de gebruiker geselecteerde aanbod. De gebruiker is gebonden aan de bestelling en heeft geen recht op restitutie, behalve in geval van annulering toegestaan door het bedrijf overeenkomstig artikel 6 hieronder.

Het aanbod

1. ARBA publiceert het Bod namens de Bedrijven op het Platform, in overeenstemming met de Bedrijfsinformatie die door de Bedrijven wordt verstrekt. ARBA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het aanbod en de bedrijfsinformatie op het platform.

2. ARBA presenteert alle bedrijfsinformatie op zodanige wijze dat het voor de gebruiker duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn na aanvaarding van het aanbod.

3. ARBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van het platform.

De overeenkomst

1. De overeenkomst is van kracht vanaf het moment dat de gebruiker de bestelling voltooit door op de knop 'Nu betalen' te klikken tijdens het plaatsen van een bestelling via het platform.

2. De gebruiker is verplicht eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betalingsgegevens onverwijld aan ARBA of het bedrijf te melden.

3. Indien de gebruiker besluit de bestelling te laten bezorgen, moet de gebruiker aanwezig zijn op het door de gebruiker aangegeven afleveradres om de bestelling te kunnen ontvangen.

4. ARBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

Ontbinding van de overeenkomst en annulering van de bestelling

1. Gezien het bederfelijke karakter van het aanbod heeft de gebruiker niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd door de gebruiker met ARBA. Annulering van de bestelling bij het bedrijf is alleen mogelijk door de gebruiker als het bedrijf expliciet aangeeft dat annulering van de bestelling door de gebruiker mogelijk is.

2. Het bedrijf heeft het recht om de bestelling te annuleren, bijvoorbeeld als het aanbod niet langer beschikbaar is, als de gebruiker een onjuist of niet-geldig telefoonnummer of andere contactgegevens heeft opgegeven, of in geval van overmacht.

3. Indien de gebruiker een valse bestelling plaatst of anderszins niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, heeft ARBA het recht om toekomstige bestellingen van die gebruiker te weigeren.

4. ARBA heeft het recht om namens het bedrijf bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren, als er redelijke twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling of contactgegevens. Als de Gebruiker Bestellingen plaatst die als vals of frauduleus worden weergegeven, kan ARBA dit melden bij de politie.

Betaling

1. De Overeenkomst komt tot stand overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden voor Gebruikers, Gebruiker is gehouden het Bedrijf te betalen voor de Bestelling. De Gebruiker kan aan deze betalingsverplichting voldoen door gebruik te maken van een online betalingsmethode via het Platform.

2. Behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Gebruikersvoorwaarden, is (gedeeltelijke) terugbetaling van een online betaling slechts mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) kan worden geleverd. De vergoeding wordt altijd op dezelfde rekening gestort als die van de betaling. Afhankelijk van de door de Gebruiker gebruikte betalingsmethode, zal de verwerking van de terugbetaling maximaal 10 werkdagen duren.

3. Het Bedrijf heeft ARBA gemachtigd om namens het Bedrijf de online betaling van de Gebruiker te accepteren.

Klachtenregeling

1. Klachten van de gebruiker over het aanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst moeten worden ingediend bij het bedrijf. De enige verantwoordelijkheid voor het aanbod van het bedrijf en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij het bedrijf. ARBA mag alleen een bemiddelende rol spelen.

2. Indien de Gebruiker een klacht heeft met betrekking tot de Dienst, dient deze te worden gecommuniceerd door middel van het contactformulier, per e-mail of per gewone post aan de ARBA-klantenservice, op het contactadres.

3. Zodra ARBA de klacht heeft ontvangen, zal zij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, een ontvangstbevestiging sturen. ARBA streeft ernaar de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, te behandelen.

4. Klachten zoals beschreven in sectie 1 en 2 van dit artikel moeten onmiddellijk worden ingediend binnen de tijd nadat de gebruiker de tekortkomingen heeft ontdekt, volledig en duidelijk beschreven en ingediend bij het respectievelijke bedrijf (sectie 1) of ARBA (sectie 2).

5. De Europese Commissie beheert een ODR-platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. ARBA sluit het gebruik van alternatieve geschillenbeslechting zoals bedoeld in Richtlijn 2013/11 / EU uitdrukkelijk uit. Het e-mailadres van ARBA is info@arba-international.com

ARBA gratis accounts en premiumabonnement voor bedrijven

We bieden een Basic (gratis) account en Premium-abonnementen die een maand gratis kunnen worden uitgeprobeerd.

Basis (gratis) account

Een Basic-account is voor iedereen die een bedrijfsprofiel wil aanmaken en onderhouden in de ARBA Business Directory.

Met het Basic-account kunt u:

1. Maak een bedrijfspagina of claim voor de bestaande.
2. Onderhoud contactgegevens, inclusief bedrijfsnaam, logo, telefoonnummer, website, sociale media, enzovoort.
3. Onderhoud lijst van diensten en merken.
4. Beheer klantrecensies.
5. Plaats namens het bedrijf berichten in kanalen.

Premium-abonnementen

We hebben twee Premium Account-opties:
1. General Premium Account voor garages, autodealers en leveranciers.
2. Digitaal serviceboek voor onafhankelijke autogarages die service verlenen aan het onderhoud van voertuigen.

ARBA Premium-abonnementen voor bedrijven, zoals Premium Account en Digital Service Book, worden niet gerestitueerd. Als u uw Premium-abonnement opzegt, vervallen al uw Premium-functies aan het einde van uw factureringscyclus.

Als u uw Premium-abonnement opzegt en terugkeert naar een gratis Basic-account, behoudt u nog steeds uw profiel, verbindingen en andere gegevens. U verliest echter de toegang tot Premium-functies zoals Bedrijfsblog, Speciale aanbiedingen, Rolbeheer.

Als u uw abonnement op Digital Service Book opzegt en terugkeert naar een gratis Basic-account, behoudt u nog steeds uw profiel, verbindingen en andere gegevens. U verliest echter de toegang tot Premium-functies zoals afspraakbeheer, chatten "een vraag stellen", facturen, indicatoren en aanbevelingen uploaden naar uw klanten.

Opmerking: als u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode en deze vervolgens annuleert, komt u niet in aanmerking voor een nieuwe gratis proefperiode van minimaal 12 maanden.

Om uw Premium-abonnement op te zeggen:
1. Klik op het pictogram BEWERKEN bovenaan uw ARBA-bedrijfspagina.
2. Selecteer Premium-abonnementinstellingen in de vervolgkeuzelijst.
3. Klik onder Premium-account beheren op Abonnement annuleren.
4. Klik op Doorgaan om te annuleren.

Meer informatie over het opzeggen van uw Premium-abonnement:
1. Om te voorkomen dat u voor de volgende factureringsperiode in rekening wordt gebracht, moet u ten minste één dag voor de factureringsdatum annuleren.
2. Annulering beëindigt de facturering en verwijdert uw toegang tot Premium-functies aan het einde van uw huidige factureringscyclus.
3. Als u een plan, promotie of prijs had die niet langer wordt aangeboden, kunt u datzelfde plan of de promotieprijs niet opnieuw kopen.
4. U kunt uw betaalmethode alleen aan het einde van uw huidige betalingscyclus verwijderen.

Probeer Premium gratis

Als je de functies van onze Premium-abonnementen wilt verkennen, kun je Premium een maand gratis proberen.

Opmerkingen:

1. U moet een creditcardnummer invoeren om de gratis proefperiode te krijgen.
2. Uw gratis proefperiode verloopt precies één maand nadat deze is ingewisseld. Het wordt omgezet in een betaald abonnement en uw kaart wordt in rekening gebracht als u uw proefperiode niet annuleert voordat deze verloopt.
3. Factureringscycli voor gratis proefversies en factureringskosten zijn gebaseerd op de datum en tijd waarop het abonnement is geactiveerd, in Universal Time Coordinated (UTC).
4. Om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht, moet u ten minste één dag voor het einde van uw proefperiode annuleren. U kunt de factuurdatum bevestigen op uw instellingenpagina.
5. Als u een gratis proefabonnement op een Premium-abonnement heeft gebruikt, komt u gedurende ten minste 12 maanden niet in aanmerking voor een nieuwe gratis proefperiode.