ARBA

Privacybeleid

Laatste update: 1 januari 2022
Ons privacybeleid legt uit hoe we werken met het verzamelen, gebruiken, delen en beschermen van informatie met betrekking tot onze mobiele services en website die worden aangeboden op of in verband met ARBA-services (gezamenlijk de "Service"), en uw keuzes over het verzamelen en gebruiken van uw informatie.

Door onze Service te gebruiken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat we een platform bieden waarmee u inhoud, inclusief foto's, opmerkingen en ander materiaal ("Gebruikersinhoud"), op de Service kunt plaatsen en Gebruikersinhoud openbaar kunt delen. Dit betekent dat andere gebruikers al uw gebruikersinhoud die u via de service openbaar maakt, kunnen zoeken, bekijken, gebruiken of delen, in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden.

Ons beleid is van toepassing op alle gebruikers die toegang hebben tot de service ("gebruikers").

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN We verzamelen de volgende soorten informatie.
Informatie die u ons rechtstreeks verstrekt:

Uw gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een ARBA-account.

Profielinformatie die u opgeeft voor uw gebruikersprofiel (bijv. Voor- en achternaam, foto, telefoonnummer). Deze informatie stelt ons in staat om u of anderen te helpen "gevonden" te worden op ARBA.

Gebruikersinhoud (bijv. De details van uw voertuigen inclusief VIN, foto's, video, opmerkingen en ander materiaal) die u op de Service plaatst.

Communicatie tussen u en ARBA. We kunnen u bijvoorbeeld servicegerelateerde e-mails sturen (bijv. Accountverificatie, wijzigingen / updates van functies van de service, technische en beveiligingskennisgevingen). Houd er rekening mee dat u zich niet kunt afmelden voor servicegerelateerde e-mails.

Analytics-informatie:

We gebruiken analysetools van derden om ons te helpen verkeer en gebruikstrends voor de Service te meten. Deze tools verzamelen informatie die door uw apparaat of onze service is verzonden, inclusief de webpagina's die u bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpt de service te verbeteren. We verzamelen en gebruiken deze analyse-informatie met analyse-informatie van andere gebruikers, zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een bepaalde individuele gebruiker te identificeren.

Cookies en vergelijkbare technologieën:

Wanneer u de Service bezoekt, kunnen we cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, webbakens en lokale opslag gebruiken om informatie te verzamelen over hoe u ARBA gebruikt en om u functies te bieden.

Informatie over logbestanden:

Logboekinformatie wordt automatisch door uw browser gerapporteerd telkens wanneer u een verzoek indient om een webpagina of app te openen (d.w.z. te bezoeken). Het kan ook worden verstrekt wanneer de inhoud van de webpagina of app wordt gedownload naar uw browser of apparaat.

Wanneer u onze Service gebruikt, registreren onze servers automatisch bepaalde logbestandinformatie, waaronder uw webverzoek, Internet Protocol ("IP") adres, browsertype, verwijzende / afsluitende pagina's en URL's, aantal klikken en hoe u omgaat met links op de Service, domeinnamen, bestemmingspagina's, bekeken pagina's en andere dergelijke informatie. We kunnen ook vergelijkbare informatie verzamelen uit e-mails die naar onze gebruikers worden gestuurd, zodat we kunnen bijhouden welke e-mails worden geopend en op welke links wordt geklikt door ontvangers. De informatie zorgt voor een nauwkeurigere rapportage en verbetering van de Service.

Apparaat-ID's:

Wanneer u een mobiel apparaat zoals een tablet of telefoon gebruikt om toegang te krijgen tot onze Service, kunnen we een of meer "apparaat-ID's" openen, verzamelen, controleren, opslaan op uw apparaat en / of op afstand opslaan. Apparaat-ID's zijn kleine gegevensbestanden of vergelijkbare gegevensstructuren die zijn opgeslagen op of gekoppeld aan uw mobiele apparaat en die uw mobiele apparaat op unieke wijze identificeren. Een apparaat-ID kan gegevens zijn die zijn opgeslagen in verband met de apparaathardware, gegevens die zijn opgeslagen in verband met het besturingssysteem van het apparaat of andere software, of gegevens die door ARBA naar het apparaat zijn verzonden.

Een apparaat-ID kan informatie aan ons of aan een externe partner verstrekken over hoe u door de Service bladert en deze gebruikt en kan ons of anderen helpen rapporten of gepersonaliseerde inhoud en advertenties te verstrekken. Sommige functies van de Service werken mogelijk niet naar behoren als het gebruik of de beschikbaarheid van apparaat-ID's wordt belemmerd of uitgeschakeld.

Metadata:

1. Metadata zijn meestal technische gegevens die zijn gekoppeld aan gebruikersinhoud. Metagegevens kunnen bijvoorbeeld beschrijven hoe, wanneer en door wie een stuk gebruikersinhoud is verzameld en hoe die inhoud is opgemaakt.

2. HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN Naast een aantal van de specifieke vormen van gebruik van informatie die we in dit privacybeleid beschrijven, kunnen we informatie die we ontvangen gebruiken om:
u helpen om efficiënt toegang te krijgen tot uw informatie nadat u zich heeft aangemeld;
onthoud informatie zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de Service bezoekt;
gepersonaliseerde inhoud en informatie aan u en anderen verstrekken, waaronder online advertenties of andere vormen van marketing;
de effectiviteit van onze Service te leveren, verbeteren, testen en bewaken;
nieuwe producten en functies ontwikkelen en testen;
statistieken bewaken, zoals het totale aantal bezoekers, verkeer en demografische patronen;
technologieproblemen diagnosticeren of oplossen;
update automatisch de ARBA-applicatie op uw apparaat;
Gebruikersinhoud kan zonder uw toestemming worden gebruikt om de Service te promoten, zoals vermeld in onze Gebruiksvoorwaarden.

3. DELEN VAN UW INFORMATIE
Partijen met wie we uw informatie kunnen delen:

We kunnen uw informatie en informatie uit tools zoals cookies, logbestanden en apparaat-ID's en locatiegegevens delen met externe organisaties die ons helpen de Service aan u te leveren ("Serviceproviders"). Onze Serviceproviders krijgen toegang tot uw informatie die redelijkerwijs nodig is om de Service onder redelijke vertrouwelijkheidsvoorwaarden te leveren.
We kunnen delen van gegevens verwijderen die u kunnen identificeren en geanonimiseerde gegevens delen met andere partijen. We kunnen uw informatie ook combineren met andere informatie op een manier dat deze niet langer aan u is gekoppeld en die geaggregeerde informatie delen.

Partijen met wie u ervoor kunt kiezen om uw gebruikersinhoud te delen:

Alle informatie of inhoud die u vrijwillig openbaar maakt om op de Service te plaatsen, zoals Gebruikersinhoud, wordt beschikbaar voor het publiek, zoals bepaald door de toepasselijke privacyinstellingen die u instelt. Wijzig uw profielinstelling om uw privacyinstellingen op de Service te wijzigen. Zodra u Gebruikersinhoud heeft gedeeld of openbaar heeft gemaakt, kan die Gebruikersinhoud opnieuw worden gedeeld door anderen.

Als u informatie verwijdert die u op de Service heeft gepost, kunnen kopieën zichtbaar blijven op gecachte en gearchiveerde pagina's van de Service.

Wat gebeurt er bij een controlewijziging:

Als we een deel of het geheel van ARBA of onze activa verkopen of anderszins overdragen aan een andere organisatie (bijv. Tijdens een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, liquidatie), uw informatie zoals naam en e-mailadres, gebruiker Inhoud en alle andere informatie die via de Service wordt verzameld, kan deel uitmaken van de verkochte of overgedragen items. U blijft eigenaar van uw gebruikersinhoud. De koper of verkrijger moet de verplichtingen nakomen die we in dit privacybeleid zijn aangegaan.

Reageren op juridische verzoeken en schade voorkomen:

We kunnen uw informatie openen, bewaren en delen als reactie op een juridisch verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) als we te goeder trouw van mening zijn dat de wet ons daartoe verplicht. We kunnen ook toegang krijgen tot informatie, deze bewaren en delen als we te goeder trouw van mening zijn dat het nodig is om: fraude, fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken; om onszelf, u en anderen te beschermen, ook als onderdeel van onderzoeken; en om de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. Informatie die we over u ontvangen, kan gedurende een langere periode worden geraadpleegd, verwerkt en bewaard wanneer deze het onderwerp is van een wettelijk verzoek of verplichting, overheidsonderzoek of onderzoeken met betrekking tot mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of anderszins om schade te voorkomen.

4. HOE WE UW INFORMATIE OPSLAAN

Opslag en verwerking:

Uw informatie die via de Service is verzameld, kan worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of een ander land waar ARBA faciliteiten heeft.

ARBA kan informatie die we over u verzamelen, inclusief persoonlijke informatie over de grenzen en vanuit uw land of rechtsgebied, overdragen naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld. Als u zich in de Europese Unie of andere regio's bevindt met wetten die gegevensverzameling en -gebruik regelen, houd er dan rekening mee dat we informatie, inclusief persoonlijke informatie, kunnen overdragen naar een land en rechtsgebied dat niet dezelfde gegevensbeschermingswetten heeft als uw rechtsgebied.

Door u te registreren voor en gebruik te maken van de Service, stemt u in met de overdracht van informatie naar Nederland of een ander land waar ARBA faciliteiten onderhoudt en het gebruik en de openbaarmaking van informatie over u zoals beschreven in dit Privacybeleid.

We gebruiken commercieel redelijke waarborgen om de informatie die via de Service is verzameld veilig te houden en nemen redelijke stappen (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen tot uw account. ARBA kan de beveiliging van de informatie die u naar ARBA verzendt echter niet garanderen of garanderen dat de informatie op de Service niet mag worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd.

Doe alstublieft uw steentje bij om ons te helpen. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en accountgegevens en voor het te allen tijde beheren van de toegang tot e-mails tussen u en ARBA. Uw privacy-instellingen kunnen ook worden beïnvloed door wijzigingen in de sociale-mediaservices die u met ARBA aanbrengt in hun services. We zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of beveiligingsmaatregelen van enige andere organisatie.

5. UW KEUZES OVER UW INFORMATIE

Uw accountgegevens en profiel- / privacyinstellingen:

Update uw account op elk moment door in te loggen en uw profielinstellingen te wijzigen.

Meer informatie over het bekijken of wijzigen van uw accountgegevens.

Hoe lang bewaren we uw gebruikersinhoud:

Na beëindiging of deactivering van uw account kan ARBA informatie (inclusief uw profielinformatie) en gebruikersinhoud gedurende een commercieel redelijke tijd bewaren voor back-up-, archiverings- en / of auditdoeleinden.

Als je je account wilt verwijderen, ga je naar Profielscherm bewerken en klik je op Verwijderen. Uw profiel, auto's, tijdschriften en volgers worden definitief verwijderd.

6. PRIVACY VAN KINDEREN ARBA verzamelt of vraagt niet bewust informatie van iemand onder de 13 jaar of staat deze personen niet willens en wetens toe om zich voor de Service te registreren. De service en de inhoud ervan zijn niet gericht op kinderen onder de 13 jaar. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat we mogelijk informatie hebben van of over een kind onder de 13, neem dan contact met ons op.

7. ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN We zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites of diensten die zijn gelinkt naar of van onze Dienst, inclusief de informatie of inhoud die erin is opgenomen. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze service naar een andere website of service te gaan, ons privacybeleid niet van toepassing is op die websites of services van derden. Uw browsen en interactie op een website of dienst van een derde partij, inclusief die met een link op onze website, zijn onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die derde partij. Bovendien gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn en geen controle hebben over derden die u machtigt om toegang te krijgen tot uw gebruikersinhoud. Als u een website of dienst van een derde partij gebruikt en u hen toegang geeft tot uw Gebruikersinhoud, doet u dit op eigen risico.

8. HOE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN OVER EEN OVERLEDEN GEBRUIKER Neem in geval van overlijden van een ARBA-gebruiker contact met ons op. We zullen onze communicatie meestal via e-mail voeren; als we andere informatie nodig hebben, nemen we contact met u op via het e-mailadres dat u in uw verzoek heeft opgegeven.

9. HOE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de service, zoek dan het juiste ondersteuningskanaal om contact met ons op te nemen.
10. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID ARBA kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken, dus bekijk het regelmatig. We kunnen u, afhankelijk van de omstandigheden, aanvullende vormen van kennisgeving van wijzigingen of updates verstrekken. Als u ARBA of de Service blijft gebruiken na elke wijziging van dit Privacybeleid, betekent dit dat u deze wijziging accepteert.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen die onder de GDPR vallen?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op toegang, rectificatie, port en wissen van uw gegevens. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen en bepaalde verwerking van jouw gegevens te beperken. Dit bevat:

  • Het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens voor direct marketing, die u kunt uitoefenen door de link "uitschrijven" te gebruiken in dergelijke marketingcommunicatie; en
  • Het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens wanneer we een taak uitvoeren in het algemeen belang of onze legitieme belangen of die van een derde partij nastreven. U kunt dit recht uitoefenen op ARBA.
  • Het recht om al uw gegevens te wissen, dat u kunt uitoefenen door uw ARBA-account te verwijderen. Er zijn drie opties beschikbaar:
1) Verwijder uw account via de app (Ga naar het scherm “Gebruikersprofiel” tik op "Bewerken", scroll naar beneden en tik op de knop "VERWIJDEREN").
2) Gebruikers die zijn geautoriseerd voor de ARBA-app met Facebook, kunnen een verzoek indienen om hun account te verwijderen door naar hun Facebook-profiel te gaan en op de knop Verzoek verzenden te klikken op de pagina Instellingen en privacy > Instellingen > Apps en websites.
3) Neem contact met ons op en vraag per e-mail een accountverwijdering aan.

Wanneer u uw account verwijdert, worden uw profiel, voertuigen, alle voertuiggerelateerde records, media-inhoud, opmerkingen en vind-ik-leuks permanent verwijderd. Na 30 dagen na uw verzoek om accountverwijdering, wordt uw account permanent verwijderd. Het kan tot 90 dagen duren om het verwijderingsproces te voltooien nadat het is begonnen. Kopieën van uw inhoud kunnen na de 90 dagen in de back-upopslag blijven staan die we gebruiken om te herstellen in geval van gegevensverlies.


Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van ARBA International B.V .: [email protected]